A  A+ A+

Miasto Grodków

Grodków
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:15 750
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 429
Liczba ważnych kart:2 429
Frekwencja wyborcza:15.42%
Liczba głosów ważnych:2 331
% głosów ważnych:95.97%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne