A  A+ A+

Miasto Lewin Brzeski

Lewin Brzeski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 594
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 710
Liczba ważnych kart:1 710
Frekwencja wyborcza:16.14%
Liczba głosów ważnych:1 650
% głosów ważnych:96.49%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne