A  A+ A+

Gmina Cisek

Cisek
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 706
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:548
Liczba ważnych kart:548
Frekwencja wyborcza:11.64%
Liczba głosów ważnych:524
% głosów ważnych:95.62%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne