A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie
brak 5.78% 5.97% 6.15% 6.34% 6.52% 6.71% 6.89% 7.08% 7.26% 7.45%
danych 5.96% 6.14% 6.33% 6.51% 6.70% 6.88% 7.07% 7.25% 7.44% 7.63%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 861
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:599
Liczba ważnych kart:599
Frekwencja wyborcza:10.22%
Liczba głosów ważnych:588
% głosów ważnych:98.16%
Liczba głosów na listy komitetu:34
% 5.78%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 16 47.06 2.72
DYBALSKI Ireneusz Karol 3 8.82 0.51
PODOLSKA Maja Małgorzata 1 2.94 0.17
RUBIŚ Tomasz Łukasz 1 2.94 0.17
JARZĄBEK Bogusława Hanna 0 0.00 0.00
SZEWCZYK Łukasz Leszek 5 14.71 0.85
KAWKA Karina Anna 3 8.82 0.51
POKRYWKA Jan Tadeusz 3 8.82 0.51
ŁAMBUCKA Maria Anna 1 2.94 0.17
WITCZAK Klaudia Monika 1 2.94 0.17