A  A+ A+

Gmina Domaszowice

Domaszowice
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 983
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:759
Liczba ważnych kart:759
Frekwencja wyborcza:25.44%
Liczba głosów ważnych:701
% głosów ważnych:92.36%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne