A  A+ A+

Miasto Namysłów

Namysłów
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:20 882
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 392
Liczba ważnych kart:4 391
Frekwencja wyborcza:21.03%
Liczba głosów ważnych:4 207
% głosów ważnych:95.81%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne