A  A+ A+

Gmina Pokój

Pokój
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 345
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:631
Liczba ważnych kart:631
Frekwencja wyborcza:14.52%
Liczba głosów ważnych:597
% głosów ważnych:94.61%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne