A  A+ A+

Gmina Świerczów

Świerczów
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 912
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:539
Liczba ważnych kart:539
Frekwencja wyborcza:18.51%
Liczba głosów ważnych:510
% głosów ważnych:94.62%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne