A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Łambinowice

Łambinowice
brak 5.43% 6.17% 6.90% 7.64% 8.37% 9.11% 9.85% 10.58% 11.32% 12.05%
danych 6.16% 6.89% 7.63% 8.36% 9.10% 9.84% 10.57% 11.31% 12.04% 12.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 216
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:934
Liczba ważnych kart:934
Frekwencja wyborcza:15.03%
Liczba głosów ważnych:891
% głosów ważnych:95.40%
Liczba głosów na listy komitetu:72
% 8.08%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 37 51.39 4.15
DYBALSKI Ireneusz Karol 3 4.17 0.34
PODOLSKA Maja Małgorzata 10 13.89 1.12
RUBIŚ Tomasz Łukasz 7 9.72 0.79
JARZĄBEK Bogusława Hanna 1 1.39 0.11
SZEWCZYK Łukasz Leszek 1 1.39 0.11
KAWKA Karina Anna 5 6.94 0.56
POKRYWKA Jan Tadeusz 3 4.17 0.34
ŁAMBUCKA Maria Anna 2 2.78 0.22
WITCZAK Klaudia Monika 3 4.17 0.34