A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Łambinowice

Łambinowice
brak 4.71% 6.21% 7.70% 9.20% 10.69% 12.19% 13.69% 15.18% 16.68% 18.17%
danych 6.20% 7.69% 9.19% 10.68% 12.18% 13.68% 15.17% 16.67% 18.16% 19.67%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 216
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:934
Liczba ważnych kart:934
Frekwencja wyborcza:15.03%
Liczba głosów ważnych:891
% głosów ważnych:95.40%
Liczba głosów na listy komitetu:100
% 11.22%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 37 37.00 4.15
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 2 2.00 0.22
MAŃKOWSKA Ewa Maria 4 4.00 0.45
SKOWRON Zbigniew 4 4.00 0.45
KONOPKA Antoni Jacek 35 35.00 3.93
PILAWKA Tomasz 0 0.00 0.00
SAMBORSKI Tadeusz 0 0.00 0.00
JANIK Janina 15 15.00 1.68
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 1 1.00 0.11
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 2 2.00 0.22