A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat nyski 

nyski
brak 4.71% 6.21% 7.70% 9.20% 10.69% 12.19% 13.69% 15.18% 16.68% 18.17%
danych 6.20% 7.69% 9.19% 10.68% 12.18% 13.68% 15.17% 16.67% 18.16% 19.67%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:116 892
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:21 493
Liczba ważnych kart:21 487
Frekwencja wyborcza:18.39%
Liczba głosów ważnych:20 731
% głosów ważnych:96.48%
Liczba głosów na listy komitetu:1 536
% 7.41%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Głuchołazy 21 016  3 418  3 418  3 313  156  4.71
Kamiennik 2 954  448  448  438  83  18.95
Korfantów 7 875  987  987  946  97  10.25
Łambinowice 6 216  934  934  891  100  11.22
Nysa 48 382  10 040  10 036  9 760  679  6.96
Otmuchów 11 474  2 559  2 559  2 413  121  5.01
Paczków 10 749  1 945  1 943  1 864  114  6.12
Pakosławice 3 075  568  568  544  107  19.67
Skoroszyce 5 151  594  594  562  79  14.06
Ogółem 116 892  21 493  21 487  20 731  1 536  7.41
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 415 27.02 2.00
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 36 2.34 0.17
MAŃKOWSKA Ewa Maria 41 2.67 0.20
SKOWRON Zbigniew 30 1.95 0.14
KONOPKA Antoni Jacek 516 33.59 2.49
PILAWKA Tomasz 7 0.46 0.03
SAMBORSKI Tadeusz 21 1.37 0.10
JANIK Janina 430 27.99 2.07
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 14 0.91 0.07
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 26 1.69 0.13