A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Izbicko

Izbicko
brak 0.97% 1.10% 1.23% 1.37% 1.50% 1.63% 1.76% 1.89% 2.03% 2.16%
danych 1.09% 1.22% 1.36% 1.49% 1.62% 1.75% 1.88% 2.02% 2.15% 2.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 448
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:631
Liczba ważnych kart:631
Frekwencja wyborcza:14.19%
Liczba głosów ważnych:598
% głosów ważnych:94.77%
Liczba głosów na listy komitetu:10
% 1.67%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 0 0.00 0.00
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 2 20.00 0.33
GRENIUCH Tomasz Wiesław 1 10.00 0.17
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 0 0.00 0.00
BORODACZ Artur Piotr 3 30.00 0.50
ICKIEWICZ Anna Urszula 2 20.00 0.33
DROZDOWSKA Joanna Ewa 1 10.00 0.17
ROK Wiesław Robert 1 10.00 0.17
LUDKOWSKA Maria 0 0.00 0.00
HELCYK Justyna Magdalena 0 0.00 0.00