A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Gmina Harasiuki

Harasiuki
brak 0.90% 1.61% 2.32% 3.03% 3.74% 4.45% 5.16% 5.87% 6.58% 7.29%
danych 1.60% 2.31% 3.02% 3.73% 4.44% 5.15% 5.86% 6.57% 7.28% 8%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 097
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:889
Liczba ważnych kart:889
Frekwencja wyborcza:17.44%
Liczba głosów ważnych:834
% głosów ważnych:93.81%
Liczba głosów na listy komitetu:39
% 4.68%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Tomasz Artur 17 43.59 2.04
WARDA Helena 3 7.69 0.36
KONIECZNY Janusz Kazimierz 1 2.56 0.12
LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 1 2.56 0.12
DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 1 2.56 0.12
WACHAŁOWICZ Barbara Maria 0 0.00 0.00
TOFIL Bronisław Tadeusz 2 5.13 0.24
KOZDĘBA Daniel Witold 0 0.00 0.00
JEDNACZ Przemysław 10 25.64 1.20
KOWALSKA Anna Helena 4 10.26 0.48