A  A+ A+

Gmina Ostrów

Ostrów
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 650
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:967
Liczba ważnych kart:967
Frekwencja wyborcza:17.12%
Liczba głosów ważnych:925
% głosów ważnych:95.66%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne