A  A+ A+

Miasto Ropczyce

Ropczyce
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:21 317
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 539
Liczba ważnych kart:5 539
Frekwencja wyborcza:25.98%
Liczba głosów ważnych:5 357
% głosów ważnych:96.71%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne