A  A+ A+

Gmina Wielopole Skrzyńskie

Wielopole Skrzyńskie
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 494
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 516
Liczba ważnych kart:1 516
Frekwencja wyborcza:23.34%
Liczba głosów ważnych:1 456
% głosów ważnych:96.04%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne