A  A+ A+

Miasto Baranów Sandomierski

Baranów Sandomierski
brak 16.81% 17.98% 19.15% 20.31% 21.48% 22.65% 23.82% 24.99% 26.15% 27.32%
danych 17.97% 19.14% 20.30% 21.47% 22.64% 23.81% 24.98% 26.14% 27.31% 28.49%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 814
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 796
Liczba ważnych kart:2 796
Frekwencja wyborcza:28.49%
Liczba głosów ważnych:2 696
% głosów ważnych:96.42%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  102  3.78
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  16  0.59
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  37  1.37
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  1 313  48.70
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  28  1.04
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  57  2.11
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  158  5.86
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  902  33.46
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  83  3.08
  Komitety razem 2 696  100