A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Sztabin

Sztabin
brak 0.81% 1.05% 1.28% 1.52% 1.75% 1.99% 2.23% 2.46% 2.70% 2.93%
danych 1.04% 1.27% 1.51% 1.74% 1.98% 2.22% 2.45% 2.69% 2.92% 3.17%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 341
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:684
Liczba ważnych kart:684
Frekwencja wyborcza:15.76%
Liczba głosów ważnych:653
% głosów ważnych:95.47%
Liczba głosów na listy komitetu:16
% 2.45%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 3 18.75 0.46
WORONIECKI Mirosław 2 12.50 0.31
ANTOSIK Maja Edyta 0 0.00 0.00
LESZCZYŃSKI Robert 2 12.50 0.31
KWAŚNIEWSKA Jolanta 6 37.50 0.92
GROMADZKI Sławomir 0 0.00 0.00
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 0 0.00 0.00
ŻEBROWSKI Kamil 3 18.75 0.46
HOŁUSZKO Ewa Maria 0 0.00 0.00
PENKALSKI Wojciech Adam 0 0.00 0.00