A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Sztabin

Sztabin
brak 3.91% 7.39% 10.87% 14.35% 17.83% 21.31% 24.78% 28.26% 31.74% 35.22%
danych 7.38% 10.86% 14.34% 17.82% 21.30% 24.77% 28.25% 31.73% 35.21% 38.7%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 341
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:684
Liczba ważnych kart:684
Frekwencja wyborcza:15.76%
Liczba głosów ważnych:653
% głosów ważnych:95.47%
Liczba głosów na listy komitetu:158
% 24.20%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻELICHOWSKI Stanisław 33 20.89 5.05
BORAWSKI Edmund 93 58.86 14.24
BASZKO Mieczysław Kazimierz 23 14.56 3.52
ŻYLIŃSKI Wiesław 0 0.00 0.00
BIELAWSKA Barbara 3 1.90 0.46
WŁODKOWSKI Zbigniew 0 0.00 0.00
BRONAKOWSKA Elżbieta Anna 1 0.63 0.15
JASKULSKA Sylwia Monika 2 1.27 0.31
ZYSK Danuta 0 0.00 0.00
DZIERZGOWSKI Wojciech 3 1.90 0.46