A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat augustowski 

augustowski
brak 3.91% 7.39% 10.87% 14.35% 17.83% 21.31% 24.78% 28.26% 31.74% 35.22%
danych 7.38% 10.86% 14.34% 17.82% 21.30% 24.77% 28.25% 31.73% 35.21% 38.7%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 820
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 464
Liczba ważnych kart:8 459
Frekwencja wyborcza:17.70%
Liczba głosów ważnych:8 229
% głosów ważnych:97.28%
Liczba głosów na listy komitetu:1 015
% 12.33%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Augustów 24 295  4 904  4 901  4 782  187  3.91
Augustów 5 427  883  881  858  260  30.30
Bargłów Kościelny 4 557  497  497  491  190  38.70
Lipsk 4 584  718  718  694  151  21.76
Nowinka 2 434  430  430  410  44  10.73
Płaska 2 182  348  348  341  25  7.33
Sztabin 4 341  684  684  653  158  24.20
Ogółem 47 820  8 464  8 459  8 229  1 015  12.33
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻELICHOWSKI Stanisław 201 19.80 2.44
BORAWSKI Edmund 599 59.01 7.28
BASZKO Mieczysław Kazimierz 83 8.18 1.01
ŻYLIŃSKI Wiesław 33 3.25 0.40
BIELAWSKA Barbara 22 2.17 0.27
WŁODKOWSKI Zbigniew 3 0.30 0.04
BRONAKOWSKA Elżbieta Anna 22 2.17 0.27
JASKULSKA Sylwia Monika 12 1.18 0.15
ZYSK Danuta 16 1.58 0.19
DZIERZGOWSKI Wojciech 24 2.36 0.29