A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Goniądz

Goniądz
brak 0.80% 0.96% 1.11% 1.27% 1.42% 1.58% 1.74% 1.89% 2.05% 2.20%
danych 0.95% 1.10% 1.26% 1.41% 1.57% 1.73% 1.88% 2.04% 2.19% 2.36%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 161
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:608
Liczba ważnych kart:608
Frekwencja wyborcza:14.61%
Liczba głosów ważnych:593
% głosów ważnych:97.53%
Liczba głosów na listy komitetu:14
% 2.36%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 5 35.71 0.84
WORONIECKI Mirosław 0 0.00 0.00
ANTOSIK Maja Edyta 2 14.29 0.34
LESZCZYŃSKI Robert 0 0.00 0.00
KWAŚNIEWSKA Jolanta 3 21.43 0.51
GROMADZKI Sławomir 0 0.00 0.00
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 0 0.00 0.00
ŻEBROWSKI Kamil 0 0.00 0.00
HOŁUSZKO Ewa Maria 3 21.43 0.51
PENKALSKI Wojciech Adam 1 7.14 0.17