A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Mielnik

Mielnik
brak 4.84% 7.37% 9.90% 12.43% 14.96% 17.49% 20.01% 22.54% 25.07% 27.60%
danych 7.36% 9.89% 12.42% 14.95% 17.48% 20.00% 22.53% 25.06% 27.59% 30.13%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 291
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:391
Liczba ważnych kart:391
Frekwencja wyborcza:17.07%
Liczba głosów ważnych:376
% głosów ważnych:96.16%
Liczba głosów na listy komitetu:23
% 6.12%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻELICHOWSKI Stanisław 8 34.78 2.13
BORAWSKI Edmund 1 4.35 0.27
BASZKO Mieczysław Kazimierz 11 47.83 2.93
ŻYLIŃSKI Wiesław 0 0.00 0.00
BIELAWSKA Barbara 2 8.70 0.53
WŁODKOWSKI Zbigniew 0 0.00 0.00
BRONAKOWSKA Elżbieta Anna 0 0.00 0.00
JASKULSKA Sylwia Monika 1 4.35 0.27
ZYSK Danuta 0 0.00 0.00
DZIERZGOWSKI Wojciech 0 0.00 0.00