A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat siemiatycki 

siemiatycki
brak 4.84% 7.37% 9.90% 12.43% 14.96% 17.49% 20.01% 22.54% 25.07% 27.60%
danych 7.36% 9.89% 12.42% 14.95% 17.48% 20.00% 22.53% 25.06% 27.59% 30.13%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 342
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 317
Liczba ważnych kart:7 315
Frekwencja wyborcza:18.60%
Liczba głosów ważnych:7 104
% głosów ważnych:97.12%
Liczba głosów na listy komitetu:797
% 11.22%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Siemiatycze 12 343  2 527  2 526  2 460  119  4.84
Drohiczyn 5 539  1 173  1 173  1 133  164  14.47
Dziadkowice 2 463  451  450  434  95  21.89
Grodzisk 3 636  794  794  764  121  15.84
Mielnik 2 291  391  391  376  23  6.12
Milejczyce 1 746  302  302  292  38  13.01
Nurzec-Stacja 3 661  460  460  447  23  5.15
Perlejewo 2 517  528  528  521  157  30.13
Siemiatycze 5 146  691  691  677  57  8.42
Ogółem 39 342  7 317  7 315  7 104  797  11.22
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻELICHOWSKI Stanisław 232 29.11 3.27
BORAWSKI Edmund 56 7.03 0.79
BASZKO Mieczysław Kazimierz 376 47.18 5.29
ŻYLIŃSKI Wiesław 18 2.26 0.25
BIELAWSKA Barbara 27 3.39 0.38
WŁODKOWSKI Zbigniew 4 0.50 0.06
BRONAKOWSKA Elżbieta Anna 3 0.38 0.04
JASKULSKA Sylwia Monika 18 2.26 0.25
ZYSK Danuta 5 0.63 0.07
DZIERZGOWSKI Wojciech 58 7.28 0.82