A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Gmina Nurzec-Stacja

Nurzec-Stacja
brak 0.00% 0.10% 0.21% 0.31% 0.41% 0.52% 0.62% 0.72% 0.82% 0.93%
danych 0.09% 0.20% 0.30% 0.40% 0.51% 0.61% 0.71% 0.81% 0.92% 1.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 661
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:460
Liczba ważnych kart:460
Frekwencja wyborcza:12.56%
Liczba głosów ważnych:447
% głosów ważnych:97.17%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RADZISZEWSKI Jarosław 0 0.00 0.00
ANDRUKIEWICZ Marta 0 0.00 0.00
CYBULKO Marek 0 0.00 0.00
RADZISZEWSKI Adrian 0 0.00 0.00
KALINOWSKI Adam 0 0.00 0.00
ŁOCHNICKA Katarzyna 0 0.00 0.00
RADZISZEWSKA Dorota 0 0.00 0.00