A  A+ A+

Miasto Dąbrowa Białostocka

Dąbrowa Białostocka
brak 14.85% 15.49% 16.12% 16.76% 17.39% 18.03% 18.66% 19.30% 19.93% 20.57%
danych 15.48% 16.11% 16.75% 17.38% 18.02% 18.65% 19.29% 19.92% 20.56% 21.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 212
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 076
Liczba ważnych kart:2 075
Frekwencja wyborcza:20.33%
Liczba głosów ważnych:2 016
% głosów ważnych:97.16%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  68  3.37
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  0.25
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  0.45
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  34  1.69
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  125  6.20
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  823  40.82
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  40  1.98
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  51  2.53
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  139  6.89
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  259  12.85
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  463  22.97
  Komitety razem 2 016  100