A  A+ A+

Powiat sokólski 

sokólski
brak 14.85% 15.49% 16.12% 16.76% 17.39% 18.03% 18.66% 19.30% 19.93% 20.57%
danych 15.48% 16.11% 16.75% 17.38% 18.02% 18.65% 19.29% 19.92% 20.56% 21.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:58 273
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 913
Liczba ważnych kart:10 911
Frekwencja wyborcza:18.73%
Liczba głosów ważnych:10 567
% głosów ważnych:96.85%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  183  1.73
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  570  5.39
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  31  0.29
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  674  6.38
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 398  13.23
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  204  1.93
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  2 987  28.27
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  4 080  38.61
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  40  0.38
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  243  2.30
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  157  1.49
  Komitety razem 10 567  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Dąbrowa Białostocka 10 212  2 076  2 075  20.32  2 016  97.16
Janów 3 568  578  578  16.20  561  97.06
Korycin 2 714  496  496  18.28  485  97.78
Krynki 2 778  589  589  21.20  570  96.77
Kuźnica 3 467  682  681  19.64  662  97.21
Nowy Dwór 2 416  419  419  17.34  401  95.70
Sidra 3 077  457  457  14.85  442  96.72
Sokółka 21 430  4 004  4 004  18.68  3 871  96.68
Suchowola 5 908  1 116  1 116  18.89  1 082  96.95
Szudziałowo 2 703  496  496  18.35  477  96.17
Powiat ogółem 58 273  10 913  10 911  18.72  10 567  96.85