A  A+ A+

Gmina Nowe Piekuty

Nowe Piekuty
brak 17.51% 18.67% 19.83% 20.99% 22.15% 23.31% 24.46% 25.62% 26.78% 27.94%
danych 18.66% 19.82% 20.98% 22.14% 23.30% 24.45% 25.61% 26.77% 27.93% 29.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 255
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:866
Liczba ważnych kart:866
Frekwencja wyborcza:26.61%
Liczba głosów ważnych:830
% głosów ważnych:95.84%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  18  2.17
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  0.12
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  0.36
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  11  1.33
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  0.36
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  615  74.10
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  0.48
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  0.84
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  41  4.94
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  31  3.73
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  96  11.57
  Komitety razem 830  100