A  A+ A+

Powiat wysokomazowiecki 

wysokomazowiecki
brak 17.51% 18.67% 19.83% 20.99% 22.15% 23.31% 24.46% 25.62% 26.78% 27.94%
danych 18.66% 19.82% 20.98% 22.14% 23.30% 24.45% 25.61% 26.77% 27.93% 29.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 998
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 080
Liczba ważnych kart:11 078
Frekwencja wyborcza:23.08%
Liczba głosów ważnych:10 801
% głosów ważnych:97.50%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  114  1.06
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  329  3.05
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  29  0.27
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  514  4.76
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 049  9.71
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  150  1.39
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  867  8.03
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  7 200  66.66
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  107  0.99
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  270  2.50
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  172  1.59
  Komitety razem 10 801  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Wysokie Mazowieckie 7 728  2 249  2 249  29.10  2 191  97.42
Ciechanowiec 7 507  1 398  1 398  18.62  1 368  97.85
Czyżew 5 323  933  932  17.51  905  97.10
Klukowo 3 743  879  879  23.48  852  96.93
Kobylin-Borzymy 2 801  640  640  22.85  630  98.44
Kulesze Kościelne 2 601  712  712  27.37  688  96.63
Nowe Piekuty 3 255  866  866  26.61  830  95.84
Sokoły 4 856  1 218  1 218  25.08  1 201  98.60
Szepietowo 5 890  1 279  1 279  21.71  1 253  97.97
Wysokie Mazowieckie 4 294  906  905  21.08  883  97.57
Powiat ogółem 47 998  11 080  11 078  23.08  10 801  97.50