A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Kotla

Kotla
brak 1.75% 3.42% 5.09% 6.76% 8.43% 10.10% 11.76% 13.43% 15.10% 16.77%
danych 3.41% 5.08% 6.75% 8.42% 10.09% 11.75% 13.42% 15.09% 16.76% 18.44%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 374
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:507
Liczba ważnych kart:507
Frekwencja wyborcza:15.03%
Liczba głosów ważnych:473
% głosów ważnych:93.29%
Liczba głosów na listy komitetu:26
% 5.50%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 3 11.54 0.63
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 1 3.85 0.21
MAŃKOWSKA Ewa Maria 5 19.23 1.06
SKOWRON Zbigniew 0 0.00 0.00
KONOPKA Antoni Jacek 2 7.69 0.42
PILAWKA Tomasz 0 0.00 0.00
SAMBORSKI Tadeusz 3 11.54 0.63
JANIK Janina 2 7.69 0.42
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 10 38.46 2.11
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 0 0.00 0.00