A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat głogowski 

głogowski
brak 1.75% 3.42% 5.09% 6.76% 8.43% 10.10% 11.76% 13.43% 15.10% 16.77%
danych 3.41% 5.08% 6.75% 8.42% 10.09% 11.75% 13.42% 15.09% 16.76% 18.44%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:71 426
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 068
Liczba ważnych kart:16 064
Frekwencja wyborcza:22.50%
Liczba głosów ważnych:15 509
% głosów ważnych:96.55%
Liczba głosów na listy komitetu:435
% 2.80%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Głogów 55 033  13 104  13 100  12 677  222  1.75
Głogów 5 042  1 027  1 027  994  49  4.93
Jerzmanowa 3 420  741  741  709  46  6.49
Kotla 3 374  507  507  473  26  5.50
Pęcław 1 791  333  333  320  59  18.44
Żukowice 2 766  356  356  336  33  9.82
Ogółem 71 426  16 068  16 064  15 509  435  2.80
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 90 20.69 0.58
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 31 7.13 0.20
MAŃKOWSKA Ewa Maria 36 8.28 0.23
SKOWRON Zbigniew 22 5.06 0.14
KONOPKA Antoni Jacek 7 1.61 0.05
PILAWKA Tomasz 10 2.30 0.06
SAMBORSKI Tadeusz 66 15.17 0.43
JANIK Janina 41 9.43 0.26
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 92 21.15 0.59
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 40 9.20 0.26