A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Góra

Góra
brak 17.84% 19.13% 20.43% 21.72% 23.01% 24.31% 25.60% 26.89% 28.18% 29.48%
danych 19.12% 20.42% 21.71% 23.00% 24.30% 25.59% 26.88% 28.17% 29.47% 30.77%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:16 419
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 486
Liczba ważnych kart:2 486
Frekwencja wyborcza:15.14%
Liczba głosów ważnych:2 393
% głosów ważnych:96.26%
Liczba głosów na listy komitetu:427
% 17.84%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 15 3.51 0.63
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 1 0.23 0.04
MAŃKOWSKA Ewa Maria 9 2.11 0.38
SKOWRON Zbigniew 4 0.94 0.17
KONOPKA Antoni Jacek 5 1.17 0.21
PILAWKA Tomasz 355 83.14 14.83
SAMBORSKI Tadeusz 3 0.70 0.13
JANIK Janina 1 0.23 0.04
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 31 7.26 1.30
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 3 0.70 0.13