A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat górowski 

górowski
brak 17.84% 19.13% 20.43% 21.72% 23.01% 24.31% 25.60% 26.89% 28.18% 29.48%
danych 19.12% 20.42% 21.71% 23.00% 24.30% 25.59% 26.88% 28.17% 29.47% 30.77%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:28 813
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 146
Liczba ważnych kart:4 146
Frekwencja wyborcza:14.39%
Liczba głosów ważnych:3 975
% głosów ważnych:95.88%
Liczba głosów na listy komitetu:842
% 21.18%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Góra 16 419  2 486  2 486  2 393  427  17.84
Jemielno 2 514  385  385  364  112  30.77
Niechlów 3 974  520  520  500  135  27.00
Wąsosz 5 906  755  755  718  168  23.40
Ogółem 28 813  4 146  4 146  3 975  842  21.18
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 32 3.80 0.81
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 9 1.07 0.23
MAŃKOWSKA Ewa Maria 15 1.78 0.38
SKOWRON Zbigniew 7 0.83 0.18
KONOPKA Antoni Jacek 8 0.95 0.20
PILAWKA Tomasz 697 82.78 17.53
SAMBORSKI Tadeusz 7 0.83 0.18
JANIK Janina 9 1.07 0.23
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 46 5.46 1.16
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 12 1.43 0.30