A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Niechlów

Niechlów
brak 17.84% 19.13% 20.43% 21.72% 23.01% 24.31% 25.60% 26.89% 28.18% 29.48%
danych 19.12% 20.42% 21.71% 23.00% 24.30% 25.59% 26.88% 28.17% 29.47% 30.77%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 974
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:520
Liczba ważnych kart:520
Frekwencja wyborcza:13.09%
Liczba głosów ważnych:500
% głosów ważnych:96.15%
Liczba głosów na listy komitetu:135
% 27.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 8 5.93 1.60
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 0 0.00 0.00
MAŃKOWSKA Ewa Maria 2 1.48 0.40
SKOWRON Zbigniew 1 0.74 0.20
KONOPKA Antoni Jacek 2 1.48 0.40
PILAWKA Tomasz 103 76.30 20.60
SAMBORSKI Tadeusz 2 1.48 0.40
JANIK Janina 3 2.22 0.60
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 13 9.63 2.60
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 1 0.74 0.20