A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Łomża

Łomża
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:49 512
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 958
Liczba ważnych kart:10 955
Frekwencja wyborcza:22.13%
Liczba głosów ważnych:10 714
% głosów ważnych:97.80%
Liczba głosów na listy komitetu:241
% 2.25%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 107 44.40 1.00
WORONIECKI Mirosław 9 3.73 0.08
ANTOSIK Maja Edyta 10 4.15 0.09
LESZCZYŃSKI Robert 24 9.96 0.22
KWAŚNIEWSKA Jolanta 55 22.82 0.51
GROMADZKI Sławomir 6 2.49 0.06
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 4 1.66 0.04
ŻEBROWSKI Kamil 6 2.49 0.06
HOŁUSZKO Ewa Maria 12 4.98 0.11
PENKALSKI Wojciech Adam 8 3.32 0.07