A  A+ A+

Miasto Leśna

Leśna
brak 14.89% 15.56% 16.22% 16.89% 17.55% 18.22% 18.89% 19.55% 20.22% 20.88%
danych 15.55% 16.21% 16.88% 17.54% 18.21% 18.88% 19.54% 20.21% 20.87% 21.55%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 295
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 367
Liczba ważnych kart:1 367
Frekwencja wyborcza:16.48%
Liczba głosów ważnych:1 317
% głosów ważnych:96.34%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  76  5.77
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  30  2.28
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  204  15.49
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  345  26.20
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  39  2.96
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  26  1.97
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  77  5.85
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  437  33.18
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  83  6.30
  Komitety razem 1 317  100