A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Leśna

Leśna
brak 1.89% 2.31% 2.73% 3.15% 3.57% 4.00% 4.42% 4.84% 5.26% 5.68%
danych 2.30% 2.72% 3.14% 3.56% 3.99% 4.41% 4.83% 5.25% 5.67% 6.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 295
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 367
Liczba ważnych kart:1 367
Frekwencja wyborcza:16.48%
Liczba głosów ważnych:1 317
% głosów ważnych:96.34%
Liczba głosów na listy komitetu:39
% 2.96%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 6 15.38 0.46
KUBICA Anna Maria 13 33.33 0.99
NOWAK Bogusław Jerzy 4 10.26 0.30
GÓRNIAK Judyta 2 5.13 0.15
WIDŁAK Artur Fryderyk 0 0.00 0.00
NOWACKA Agata Łucja 5 12.82 0.38
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 2 5.13 0.15
ZAWADZKA Stanisława Natalia 2 5.13 0.15
TABISZ Jacek 3 7.69 0.23
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 2 5.13 0.15