A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat lubański 

lubański
brak 1.89% 2.31% 2.73% 3.15% 3.57% 4.00% 4.42% 4.84% 5.26% 5.68%
danych 2.30% 2.72% 3.14% 3.56% 3.99% 4.41% 4.83% 5.25% 5.67% 6.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 048
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 515
Liczba ważnych kart:8 515
Frekwencja wyborcza:18.49%
Liczba głosów ważnych:8 156
% głosów ważnych:95.78%
Liczba głosów na listy komitetu:275
% 3.37%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lubań 18 015  3 751  3 751  3 608  123  3.41
Świeradów-Zdrój 3 679  793  793  766  28  3.66
Leśna 8 295  1 367  1 367  1 317  39  2.96
Lubań 5 219  777  777  741  14  1.89
Olszyna 5 411  870  870  829  18  2.17
Platerówka 1 332  218  218  207  11  5.31
Siekierczyn 4 097  739  739  688  42  6.10
Ogółem 46 048  8 515  8 515  8 156  275  3.37
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 93 33.82 1.14
KUBICA Anna Maria 59 21.45 0.72
NOWAK Bogusław Jerzy 21 7.64 0.26
GÓRNIAK Judyta 21 7.64 0.26
WIDŁAK Artur Fryderyk 6 2.18 0.07
NOWACKA Agata Łucja 19 6.91 0.23
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 19 6.91 0.23
ZAWADZKA Stanisława Natalia 11 4.00 0.13
TABISZ Jacek 13 4.73 0.16
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 13 4.73 0.16