A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Lubań

Lubań
brak 1.89% 2.31% 2.73% 3.15% 3.57% 4.00% 4.42% 4.84% 5.26% 5.68%
danych 2.30% 2.72% 3.14% 3.56% 3.99% 4.41% 4.83% 5.25% 5.67% 6.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:18 015
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 751
Liczba ważnych kart:3 751
Frekwencja wyborcza:20.82%
Liczba głosów ważnych:3 608
% głosów ważnych:96.19%
Liczba głosów na listy komitetu:123
% 3.41%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 47 38.21 1.30
KUBICA Anna Maria 23 18.70 0.64
NOWAK Bogusław Jerzy 10 8.13 0.28
GÓRNIAK Judyta 8 6.50 0.22
WIDŁAK Artur Fryderyk 0 0.00 0.00
NOWACKA Agata Łucja 9 7.32 0.25
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 12 9.76 0.33
ZAWADZKA Stanisława Natalia 4 3.25 0.11
TABISZ Jacek 5 4.07 0.14
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 5 4.07 0.14