A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Bytów

Bytów
brak 3.80% 4.25% 4.71% 5.16% 5.61% 6.07% 6.52% 6.97% 7.42% 7.88%
danych 4.24% 4.70% 5.15% 5.60% 6.06% 6.51% 6.96% 7.41% 7.87% 8.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:19 202
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 171
Liczba ważnych kart:4 171
Frekwencja wyborcza:21.72%
Liczba głosów ważnych:4 011
% głosów ważnych:96.16%
Liczba głosów na listy komitetu:288
% 7.18%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DZIAMBOR Artur Erwin 156 54.17 3.89
WYSOCKI Zbigniew Maksymilian 23 7.99 0.57
MARUSIK Elżbieta Maria 10 3.47 0.25
KOŚCIELAK Zdzisław Tadeusz 8 2.78 0.20
ŁAGUS Marcin Tadeusz 5 1.74 0.12
GUZOWSKA Marzena Beata 13 4.51 0.32
KRZYWKOWSKI Marcin Piotr 39 13.54 0.97
GIEŁDON Piotr Tadeusz 2 0.69 0.05
KULASIEWICZ Agata 24 8.33 0.60
MAKSYMOWICZ-CZAPKOWSKA Dorota Elżbieta 8 2.78 0.20