A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Bytów

Bytów
brak 2.24% 2.95% 3.67% 4.38% 5.10% 5.81% 6.52% 7.24% 7.95% 8.67%
danych 2.94% 3.66% 4.37% 5.09% 5.80% 6.51% 7.23% 7.94% 8.66% 9.38%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:19 202
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 171
Liczba ważnych kart:4 171
Frekwencja wyborcza:21.72%
Liczba głosów ważnych:4 011
% głosów ważnych:96.16%
Liczba głosów na listy komitetu:90
% 2.24%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STĘPNIAK Andrzej Hieronim 32 35.56 0.80
BUJANOWICZ Stanisława Helena 17 18.89 0.42
ADAMOWICZ Dariusz 14 15.56 0.35
DOMBROWSKI Bogdan 7 7.78 0.17
SZATKOWSKI Radosław Jan 2 2.22 0.05
WĄSIKOWSKI Leszek Jan 3 3.33 0.07
KOSEWSKA Danuta Jolanta 4 4.44 0.10
SAHAJDAK Jadwiga 1 1.11 0.02
MIRONOWICZ Mirosław 2 2.22 0.05
HEROLD-WĄS Lucyna Kinga 8 8.89 0.20