A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat bytowski 

bytowski
brak 2.24% 2.95% 3.67% 4.38% 5.10% 5.81% 6.52% 7.24% 7.95% 8.67%
danych 2.94% 3.66% 4.37% 5.09% 5.80% 6.51% 7.23% 7.94% 8.66% 9.38%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:60 973
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 292
Liczba ważnych kart:11 291
Frekwencja wyborcza:18.52%
Liczba głosów ważnych:10 849
% głosów ważnych:96.09%
Liczba głosów na listy komitetu:541
% 4.99%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Borzytuchom 2 337  466  466  437  41  9.38
Bytów 19 202  4 171  4 171  4 011  90  2.24
Czarna Dąbrówka 4 515  748  747  711  43  6.05
Kołczygłowy 3 339  494  494  456  36  7.89
Lipnica 4 120  942  942  915  83  9.07
Miastko 15 849  2 362  2 362  2 294  112  4.88
Parchowo 2 700  648  648  626  43  6.87
Studzienice 2 804  527  527  513  31  6.04
Trzebielino 2 917  391  391  369  32  8.67
Tuchomie 3 190  543  543  517  30  5.80
Ogółem 60 973  11 292  11 291  10 849  541  4.99
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STĘPNIAK Andrzej Hieronim 148 27.36 1.36
BUJANOWICZ Stanisława Helena 118 21.81 1.09
ADAMOWICZ Dariusz 66 12.20 0.61
DOMBROWSKI Bogdan 33 6.10 0.30
SZATKOWSKI Radosław Jan 23 4.25 0.21
WĄSIKOWSKI Leszek Jan 23 4.25 0.21
KOSEWSKA Danuta Jolanta 33 6.10 0.30
SAHAJDAK Jadwiga 64 11.83 0.59
MIRONOWICZ Mirosław 6 1.11 0.06
HEROLD-WĄS Lucyna Kinga 27 4.99 0.25