A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Czarne

Czarne
brak 2.96% 3.49% 4.02% 4.55% 5.08% 5.61% 6.14% 6.67% 7.20% 7.73%
danych 3.48% 4.01% 4.54% 5.07% 5.60% 6.13% 6.66% 7.19% 7.72% 8.26%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 647
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 615
Liczba ważnych kart:1 615
Frekwencja wyborcza:18.68%
Liczba głosów ważnych:1 515
% głosów ważnych:93.81%
Liczba głosów na listy komitetu:55
% 3.63%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DZIAMBOR Artur Erwin 34 61.82 2.24
WYSOCKI Zbigniew Maksymilian 3 5.45 0.20
MARUSIK Elżbieta Maria 4 7.27 0.26
KOŚCIELAK Zdzisław Tadeusz 3 5.45 0.20
ŁAGUS Marcin Tadeusz 0 0.00 0.00
GUZOWSKA Marzena Beata 4 7.27 0.26
KRZYWKOWSKI Marcin Piotr 3 5.45 0.20
GIEŁDON Piotr Tadeusz 3 5.45 0.20
KULASIEWICZ Agata 0 0.00 0.00
MAKSYMOWICZ-CZAPKOWSKA Dorota Elżbieta 1 1.82 0.07