A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Miasto Debrzno

Debrzno
brak 1.72% 2.09% 2.46% 2.83% 3.20% 3.58% 3.95% 4.32% 4.69% 5.06%
danych 2.08% 2.45% 2.82% 3.19% 3.57% 3.94% 4.31% 4.68% 5.05% 5.43%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 299
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 095
Liczba ważnych kart:1 095
Frekwencja wyborcza:15.00%
Liczba głosów ważnych:1 029
% głosów ważnych:93.97%
Liczba głosów na listy komitetu:20
% 1.94%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HAMBURA Stefan Józef 5 25.00 0.49
ZWARA Piotr Roman 0 0.00 0.00
KOZŁOWSKI Jan 8 40.00 0.78
LABUDA Maria Barbara 2 10.00 0.19
SZRAMOWSKI Wojciech Norbert 2 10.00 0.19
KOTAS Wojciech Tomasz 0 0.00 0.00
SIUDEK Małgorzata 2 10.00 0.19
GŁADYSZ Anna Marta 1 5.00 0.10
JAWORSKI Karol Artur 0 0.00 0.00