A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Rzeczenica

Rzeczenica
brak 2.96% 3.49% 4.02% 4.55% 5.08% 5.61% 6.14% 6.67% 7.20% 7.73%
danych 3.48% 4.01% 4.54% 5.07% 5.60% 6.13% 6.66% 7.19% 7.72% 8.26%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 982
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:411
Liczba ważnych kart:411
Frekwencja wyborcza:13.78%
Liczba głosów ważnych:393
% głosów ważnych:95.62%
Liczba głosów na listy komitetu:24
% 6.11%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DZIAMBOR Artur Erwin 8 33.33 2.04
WYSOCKI Zbigniew Maksymilian 4 16.67 1.02
MARUSIK Elżbieta Maria 3 12.50 0.76
KOŚCIELAK Zdzisław Tadeusz 1 4.17 0.25
ŁAGUS Marcin Tadeusz 2 8.33 0.51
GUZOWSKA Marzena Beata 1 4.17 0.25
KRZYWKOWSKI Marcin Piotr 0 0.00 0.00
GIEŁDON Piotr Tadeusz 3 12.50 0.76
KULASIEWICZ Agata 1 4.17 0.25
MAKSYMOWICZ-CZAPKOWSKA Dorota Elżbieta 1 4.17 0.25