A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Miasto Żukowo

Żukowo
brak 2.36% 3.01% 3.66% 4.31% 4.96% 5.61% 6.26% 6.91% 7.56% 8.21%
danych 3.00% 3.65% 4.30% 4.95% 5.60% 6.25% 6.90% 7.55% 8.20% 8.86%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:23 418
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 845
Liczba ważnych kart:6 842
Frekwencja wyborcza:29.23%
Liczba głosów ważnych:6 667
% głosów ważnych:97.44%
Liczba głosów na listy komitetu:165
% 2.47%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STECKIEWICZ Krzysztof 43 26.06 0.64
KĘPKA Teresa 37 22.42 0.55
PLOTZKE Kazimierz Julian 17 10.30 0.25
KURSKA Anna Maria 21 12.73 0.31
JAWORSKI Adam Marek 21 12.73 0.31
MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 7 4.24 0.10
ROGOWSKA Małgorzata Ewa 6 3.64 0.09
ZAWADA Andrzej Robert 2 1.21 0.03
KRÓL Maria Kazimiera 6 3.64 0.09
PILKIEWICZ Olena 5 3.03 0.07