A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Sadlinki

Sadlinki
brak 6.01% 6.23% 6.44% 6.66% 6.88% 7.10% 7.31% 7.53% 7.75% 7.96%
danych 6.22% 6.43% 6.65% 6.87% 7.09% 7.30% 7.52% 7.74% 7.95% 8.18%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 541
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:622
Liczba ważnych kart:622
Frekwencja wyborcza:13.70%
Liczba głosów ważnych:596
% głosów ważnych:95.82%
Liczba głosów na listy komitetu:42
% 7.05%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DZIAMBOR Artur Erwin 22 52.38 3.69
WYSOCKI Zbigniew Maksymilian 6 14.29 1.01
MARUSIK Elżbieta Maria 3 7.14 0.50
KOŚCIELAK Zdzisław Tadeusz 0 0.00 0.00
ŁAGUS Marcin Tadeusz 0 0.00 0.00
GUZOWSKA Marzena Beata 4 9.52 0.67
KRZYWKOWSKI Marcin Piotr 3 7.14 0.50
GIEŁDON Piotr Tadeusz 2 4.76 0.34
KULASIEWICZ Agata 1 2.38 0.17
MAKSYMOWICZ-CZAPKOWSKA Dorota Elżbieta 1 2.38 0.17