A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Gmina Sadlinki

Sadlinki
brak 25.50% 27.60% 29.70% 31.80% 33.90% 36.00% 38.10% 40.20% 42.30% 44.40%
danych 27.59% 29.69% 31.79% 33.89% 35.99% 38.09% 40.19% 42.29% 44.39% 46.5%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 541
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:622
Liczba ważnych kart:622
Frekwencja wyborcza:13.70%
Liczba głosów ważnych:596
% głosów ważnych:95.82%
Liczba głosów na listy komitetu:152
% 25.50%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LEWANDOWSKI Janusz Antoni 95 62.50 15.94
KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna 18 11.84 3.02
KOZŁOWSKI Jan Andrzej 2 1.32 0.34
CHRZANOWSKA Beata 1 0.66 0.17
ŚWILSKI Ryszard Jan 1 0.66 0.17
LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 0 0.00 0.00
GRZĘDZICKI Łukasz Piotr 0 0.00 0.00
ROGOWIEC Katarzyna 2 1.32 0.34
KULAS Jan Edward 1 0.66 0.17
WAŁĘSA Jarosław Leszek 32 21.05 5.37