A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Ostaszewo

Ostaszewo
brak 4.68% 5.07% 5.46% 5.84% 6.23% 6.62% 7.01% 7.40% 7.78% 8.17%
danych 5.06% 5.45% 5.83% 6.22% 6.61% 7.00% 7.39% 7.77% 8.16% 8.56%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 537
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:392
Liczba ważnych kart:392
Frekwencja wyborcza:15.45%
Liczba głosów ważnych:374
% głosów ważnych:95.41%
Liczba głosów na listy komitetu:21
% 5.61%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DZIAMBOR Artur Erwin 11 52.38 2.94
WYSOCKI Zbigniew Maksymilian 3 14.29 0.80
MARUSIK Elżbieta Maria 1 4.76 0.27
KOŚCIELAK Zdzisław Tadeusz 1 4.76 0.27
ŁAGUS Marcin Tadeusz 0 0.00 0.00
GUZOWSKA Marzena Beata 3 14.29 0.80
KRZYWKOWSKI Marcin Piotr 0 0.00 0.00
GIEŁDON Piotr Tadeusz 0 0.00 0.00
KULASIEWICZ Agata 0 0.00 0.00
MAKSYMOWICZ-CZAPKOWSKA Dorota Elżbieta 2 9.52 0.53