A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Stegna

Stegna
brak 4.68% 5.07% 5.46% 5.84% 6.23% 6.62% 7.01% 7.40% 7.78% 8.17%
danych 5.06% 5.45% 5.83% 6.22% 6.61% 7.00% 7.39% 7.77% 8.16% 8.56%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 060
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 358
Liczba ważnych kart:1 358
Frekwencja wyborcza:16.85%
Liczba głosów ważnych:1 303
% głosów ważnych:95.95%
Liczba głosów na listy komitetu:93
% 7.14%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DZIAMBOR Artur Erwin 63 67.74 4.83
WYSOCKI Zbigniew Maksymilian 6 6.45 0.46
MARUSIK Elżbieta Maria 1 1.08 0.08
KOŚCIELAK Zdzisław Tadeusz 0 0.00 0.00
ŁAGUS Marcin Tadeusz 1 1.08 0.08
GUZOWSKA Marzena Beata 5 5.38 0.38
KRZYWKOWSKI Marcin Piotr 5 5.38 0.38
GIEŁDON Piotr Tadeusz 5 5.38 0.38
KULASIEWICZ Agata 5 5.38 0.38
MAKSYMOWICZ-CZAPKOWSKA Dorota Elżbieta 2 2.15 0.15