A  A+ A+

Miasto Skórcz

Skórcz
brak 15.52% 16.19% 16.86% 17.54% 18.21% 18.88% 19.55% 20.22% 20.90% 21.57%
danych 16.18% 16.85% 17.53% 18.20% 18.87% 19.54% 20.21% 20.89% 21.56% 22.24%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 727
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:566
Liczba ważnych kart:566
Frekwencja wyborcza:20.76%
Liczba głosów ważnych:550
% głosów ważnych:97.17%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  14  2.55
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  0.36
12  Komitet Wyborczy Partia Zieloni  0.73
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  0.91
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  42  7.64
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  205  37.27
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  1.09
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  1.64
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  23  4.18
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  203  36.91
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  37  6.73
  Komitety razem 550  100